Cách chơi bóng đá ảo Sabah

+

Đăng nhập ứng dụng

Bước 1: Mở ứng dụng đặt vé Toàn Thắng Car từ màn hình.

Bước 2: Nhập số điện thoại của bạn.

Bước 3: Tick chọn đồng ý với điều khoản và chọn đăng nhập.

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận gồm 4 kí tự ngẫu nhiên tới số điện thoại bạn đã nhập ở bước 3.

Bước 5: Nhấn chọn nút “Xác nhận” để đăng nhập vào ứng dụng.

Bạn cần hỗ trợ đặt vé trên ứng dụng? Hãy nhấn vào đây

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

19006968